Nyheder

COGITA logo
Strategi
& planlægning
Kommunikation
& organisation
Projektudvikling
& -ledelse
Miljøledelse
& -vurdering
Mobilitet
& trafik
Nyheder COGITA
   Tilmeld/afmeld nyhedsbrev   |   AgendaNyt


Detail billedeOdense Cykelby - en dokumenteret succes!

Evalueringen af det 4-årige cykelprojekt Odense Cykelby er færdig, og den viser bl.a , at Odense Kommune har nået den ambitiøse målsætning om at fremme cykeltrafikken med 20% og mindske antallet af ulykker med cyklister tilsvarende.

Målsætning

Fra 1999 til 2002 fungerede Odense som nationalt cykellaboratorium med det formål at samle erfaringer og afprøve forskellige metoder til at fremme cykeltrafik i Danmark ét sted.

Projektets budget var 20 mio. og blev finansieret fifty-fifty af Trafikministeriet og Odense Kommune. Projektets hovedformål var:

  • At fremme cykeltrafikken i Odense med 20%
  • At mindske antallet af ulykker med cyklister med 20%

I løbet af de 4 år projektet løb, blev der gennemført over 50 forskellige delprojekter, der omfattede både fysiske forbedringer, regelændringer og kampagnemæssige tiltag. COGITA har fungeret som rådgiver i forbindelse med planlægning og afvikling af over 20 forskellige kampagner.

Odense Kommune valgte i løbet af projektet at fokusere på:

  • Fremkommelighed
  • Cykelparkering
  • Imagepleje
  • Kampagner og aktiviteter
  • Driftskvalitet
  • Trafikal adfærd

Den grundlæggende idé gennem hele kampagnen har været kun at bruge gulerod og positive budskaber for at fastholde og flytte odenseanerne op på cyklen. Der er således ikke indført restriktioner i forhold til bilisterne af nogen art. Projektets forskellige kampagner er beskrevet på www.cykelby.dk.

Resultater

Evalueringen af projektet viser, at borgerne i Odense i løbet af projektperioden har cyklet 35 mio. nye cykelture. Det svarer til 25.000 ekstra cykelture hver dag.

Målsætningen om at fremme cykeltrafikken med 20% blev nået på trods af, at Odense i forvejen havde en meget høj cykelfrekvens, og at cykelfrekvensen generelt er faldende. Resultatet betyder, at odenseanerne nu benytter cyklen på hver 4. tur.

Evalueringen viser også, at halvdelen af de nye ture foretages af tidligere bilister, der frivilligt har skiftet 4 hjul ud med 2.

På trods af at cykeltrafikken er steget med 20%, er det samtidig lykkedes Odense Kommune at reducere antallet af cyklistulykker med 20%. Rationalet i den forbindelse er, at flere cyklister på gaderne gør cyklisterne mere synlige for bilisterne.

Odense Kommune har i evalueringen også beregnet den sundhedsmæssige gevinst af projektet. Det er således påvist konkrete besparelser 33 mio. kr. på sundhedsområdet, hvilket betyder, at besparelserne på sundhedsområdet alene langt overstiger investeringen på 20 mio.

COGITA   -   Vestergade 48, 1.   -   5000 Odense C   -   Tel: 66 14 33 48   -   Fax: 66 14 33 49   -   E-mail: info@cogita.dk