Nyheder

COGITA logo
Strategi
& planlægning
Kommunikation
& organisation
Projektudvikling
& -ledelse
Miljøledelse
& -vurdering
Mobilitet
& trafik
Nyheder COGITA
   Tilmeld/afmeld nyhedsbrev   |   AgendaNyt


Detail billedeBæredygtig mobilitet i Øresundsregionen

Med støtte fra Interreg IIIA er det første dansk-svenske mobility management-projekt netop skudt i gang. Hovedstadens Udviklingsråd, København og Frederiksberg Kommune er gået sammen med Region Skåne, Malmö, Lund og Vägverket om projektet ”Bæredygtig mobilitet i Øresundsregionen”.

Formålet er at fremme bæredygtig mobilitet i hele Øresundsregionen gennem kompetenceopbygning og koordinering af rejseinformation. COGITA har fungeret som rådgiver i forbindelse med udviklings- og ansøgningsfasen og skal nu medvirke til at sikre gennemførelsen af projektet som rådgiver for Københavns Kommune, der som hovedansøger varetager projektledelsen.

Mobility Management i Sverige

Projektets svenske partnere har generelt flere erfaringer med mobility management end de danske. Lund iværksatte således allerede i 1996 LundaMaTs, som består af en række projekter, der tilsammen udgør Lunds miljøtilpassede transportsystem. Mobilitetskontoret i Lund, der er en del af LundaMaTs, har eksisteret siden 1999. Også de øvrige svenske partnere har gode erfaringer med mobility management. Vägverket, der svarer til Vejdirektoratet, har således en formuleret politik om først at undersøge mulighederne for at påvirke efterspørgslen gennem mobility management, før der investeres i udvidelse eller nyanlæg af veje.

Danske erfaringer med Mobility Management

På dansk side har HUR siden 2002 haft et pendlerkontor, der bl.a. udarbejder transportplaner for vieksomheder i Hovedstadsregionen. Også Københavns og Frederiksberg Kommune har arbejdet med forskellige mobility management-aktiviteter, men i en mindre sammenhængende og koordineret form. De danske erfaringer med mobility management er således relativt beskedne, og mange danske amter og kommuner har et meget begrænset kendskab til mulighederne i mobility management.

Projektets indhold

Projektet sigter dels på at forbedre rejseinformation gennem kortlægning af eksisterende informationssystemer og udvikling af koordinerede rejseinformationssystemer – dels på at udvikle kompetencer og viden gennem erfaringsudveksling og fælles vidensopbygning. Projektet kan således forhåbentlig medvirke til at sikre et større kendskab til og flere erfaringer med mobility management – også i andre danske kommuner og amter.

Yderligere information

Yderligere information kan fås hos Morten Rettig på telefon 6614 3348

COGITA   -   Vestergade 48, 1.   -   5000 Odense C   -   Tel: 66 14 33 48   -   Fax: 66 14 33 49   -   E-mail: info@cogita.dk