Nyheder

COGITA logo
Strategi
& planlægning
Kommunikation
& organisation
Projektudvikling
& -ledelse
Miljøledelse
& -vurdering
Mobilitet
& trafik
Nyheder COGITA
   Tilmeld/afmeld nyhedsbrev   |   AgendaNyt


Detail billedeTemadag om Strategisk Miljøvurdering

Strategisk miljøvurdering bliver fra i år en fast bestandel af den kommunale planlægning, idet alle planer, programmer og strategier fra kommune- og lokalplaner over sektorplaner til turisme- og erhvervsudviklingsstrategier er omfattet af den nye lov om miljøvurdering af planer og programmer, der blev vedtaget d. 22. april. Derfor afholder COGITA til september to temadage om SMV målrettet kommunale planlæggere og miljømedarbejdere.

Program:

 • Kl. 9.30 Velkomst og præsentation

 • Kl. 9.45 Strategisk Miljøvurdering: Krav, forventninger og muligheder
  Gert Johansen fra Landsplanafdelingen præsenterer krav, forventninger og muligheder i strategisk miljøvurdering for kommunerne. Gert Johansen vil også komme ind på, hvordan Landsplanafdelingen vil vejlede og bistå kommunerne med den praktiske implementering af loven.

 • Kl. 10.45 Strategisk Miljøvurdering: Metoder og redskaber
  Lektor Lone Kørnøv fra Teknologi, Miljø & Samfund på Aalborg Universitet/Kørnøv Consulting præsenterer metoder og redskaber til at arbejde med SMV. Lone Kørnøv har en Ph. D i strategisk miljøvurdering og har blandt andet udarbejdet rapporter om strategisk miljøvurdering og kommuneplanlægning for Miljøministeriets Landsplanafdeling. Oplægget vil tage udgangspunkt i de 4 faser, som er kendetegnede for SMV: afgrænsning, vurdering, afbødning og overvågning. Igennem oplægget vil der blive givet eksempler på metoder, der kan anvendes for hvert af disse trin.

 • Kl. 11.45 Strategisk Miljøvurdering: Organisering
  Direktør Morten Rettig fra COGITA redegør for organiseringens betydning for implementeringen af SMV og præsenterer i forlængelse heraf forskellige modeller for organisering af arbejdet med SMV på tværs af forvaltninger. Hvordan forankres arbejdet med SMV bredt i den kommunale organisation, og hvordan sikres integration og sammenhæng med den kommunale planlægning og Agenda 21-arbejdet, er centrale spørgsmål i oplægget.

 • Kl. 12.45 Frokost – og uformel erfaringsudveksling

 • Kl. 13.30 Strategisk Miljøvurdering i praksis: Aalborg Kommune
  Akademiingeniør Inger Andreasen fra Aalborg Kommune fortæller om kommunens erfaringer med SMV. Aalborg Kommune har allerede igennem en årrække arbejdet aktivt med SMV, og oplægget vil tage udgangspunkt i konkrete eksempler fra kommunens arbejde med Strategisk Miljøvurdering. Oplægget vil have særligt fokus på de metoder og redskaber, som kommunen har anvendt i arbejdet med SMV.

 • Kl. 14.30 Strategisk Miljøvurdering: Workshops
  Formålet med workshoppen er gensidig erfaringsudveksling i forhold til, hvordan kommunerne har grebet arbejdet med inddragelse af miljøhensyn an, og hvordan der kan bygges videre på dette arbejde og erfaringer i forhold til SMV. Deltagerne får mulighed for at diskutere, hvordan de præsenterede metoder og organiseringsformer kan være anvendelig i kommunens arbejde med SMV.

 • Kl. 16.00 Opsamling og afsluttende spørgsmål

Tid og sted

 • Onsdag d. 1. september kl. 9.30 – 16.30 : Symbion Science Park, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø
 • Torsdag d. 9. september kl. 9.30 – 16.30: Videnpark Trekantområdet, Vesterballevej 4-5, 7000 Fredericia

Tilmelding og pris

 • Tilmelding senest 13. august til smv@cogita.dk eller på tlf. 6614 3348
 • Pris: 1.595 excl. moms


COGITA   -   Vestergade 48, 1.   -   5000 Odense C   -   Tel: 66 14 33 48   -   Fax: 66 14 33 49   -   E-mail: info@cogita.dk