Nyheder

COGITA logo
Strategi
& planlægning
Kommunikation
& organisation
Projektudvikling
& -ledelse
Miljøledelse
& -vurdering
Mobilitet
& trafik
Nyheder COGITA
   Tilmeld/afmeld nyhedsbrev   |   AgendaNyt


Detail billedeTemadag om miljøledelse og grønne regnskaber i kommunale institutioner

Mange kommuner ønsker at systematisere miljøarbejdet i de kommunale institutioner og sætte nedbringelse af energiforbruget på dagsordenen. Derfor inviterer COGITA tirsdag den 18. maj til en temadag om miljøledelse og grønne regnskaber i kommunale institutioner.

Udgangspunktet for temadagen er at adressere nogle af de væsentligste problemstillinger og udfordringer, som arbejdet med miljøledelse og grønne regnskaber rejser i den kommunale forvaltning. Hvordan kan man gribe opgaven an, hvordan lokaliserer og overvinder man barrierer, og hvordan får man motiveret og engageret medarbejderne til at tage medansvar?

Oplægsholderne er kommunale ressourcepersoner, der vil videregive deres erfaringer med grønne regnskaber og miljøledelse og komme med deres bud på, hvordan man effektivt kan forankre mil-jøhensynet i hverdagen. Hør bl.a. hvordan de arbejder i Danmarks første EMAS-registrerede dag-institution, og hvordan Århus Skoleforvaltning arbejder med miljøledelse.

Miljø A-Z Online – der er mange penge at spare

Tidligere på året introducerede vi et nyt og brugervenligt værktøj til at indføre miljøledelse og grønne regnskaber i kommunale institutioner. Systemet hedder Miljø A-Z Online

Ved hjælp af systemet kan offentlige institutioner systematisk sætte fokus på omkostningerne til el, vand og varme og dermed opnå store besparelser. Typisk kan kommunen reducere udgifterne med 20% ved blot at begynde at følge forbruget systematisk. Hvis man derudover arbejder målrettet med ressourcebesparende adfærd er mulighederne for besparelser endnu større.

Daginstitutioner, skoler, ældreinstitutioner og rådhuse

Miljø A-Z er skræddersyet til henholdsvis skoler, daginstitutioner, plejehjem og kommunale administrationsenheder. Udover områderne el, vand og varme kan kommunen sætte fokus på forbrugs-artikler, affald, arbejdsmiljø og medarbejderkompetencer. Udover at få overblik over egne institutioners forbrug er der også mulighed for at sammenligne sig med institutioner i andre tilmeldte kommuner.

COGITA   -   Vestergade 48, 1.   -   5000 Odense C   -   Tel: 66 14 33 48   -   Fax: 66 14 33 49   -   E-mail: info@cogita.dk