Nyheder

COGITA logo
Strategi
& planlægning
Kommunikation
& organisation
Projektudvikling
& -ledelse
Miljøledelse
& -vurdering
Mobilitet
& trafik
Nyheder COGITA
   Tilmeld/afmeld nyhedsbrev   |   AgendaNyt


Detail billedeStor interesse for Strategisk Miljøvurdering

Interessen for strategisk miljøvurdering er stor i de danske amter og kommuner. I hvert fald hvis man skal dømme efter deltagelsen i COGITAs tre temadage om strategisk miljøvurdering, der blev afholdt i Århus, Odense og København i marts. Mere end 80 repræsentanter fra 53 amter og kommuner deltog og mange udtrykte et stort behov for mere viden og konkrete værktøjer. COGITA vil derfor i de kommende måneder følge temadagene op med nye temadage og andre tilbud om kompetenceudvikling.

SMV del af lovgivningen fra 21. juli

Lov om miljøvurdering af planer og programmer er endnu ikke vedtaget af Folketinget, men skal i henhold til EU's direktiv træde i kraft 21. juli i år. De danske kommuner står derfor med kort varsel overfor en helt ny lovbunden opgave, hvortil der ikke er afsat ressourcer, og hvor det fortsat svæver i det uvisse i hvilket omfang og hvornår, der udarbejdes en ministeriel vejledning. Amter og kommuner har derfor et meget stort behov for mere præcis viden om de konkrete krav og forventninger, ligesom udvikling af kompetencer og værktøjer til strategisk miljøvurdering står højt på ønskesedlen.

Hvad indebærer SMV

COGITAs temadage om strategisk miljøvurdering tog hul på diskussionen om, hvordan kommunerne skal gribe opgaven an. Lektor Lone Kørnøv fra Aalborg Universitet og Henrik Hvidtfeldt fra Forskningscentret for Skov og Landskab præsenterede EU-direktivets implikationer for danske amter og kommuner samt de udenlandske erfaringer med strategisk miljøvurdering.

SMV og Agenda 21

COGITAs direktør Morten Rettig lagde i sit oplæg vægt på, at strategisk miljøvurdering ganske vist er en ny disciplin for de kommunale planlæggere, men at man med fordel kan bygge videre på erfaringerne med lokal Agenda 21. I den forbindelse præsenterede han konceptet Integreret Bæredygtig Planlægning, hvor strategisk miljøvurdering og lokal Agenda 21 er integrerede i og koordinerede med den traditionelle kommunale planlægning med gode muligheder for såvel synergieffekter som ressourceoptimering.

Danske erfaringer

Enkelte danske kommuner har erfaringer med strategisk miljøvurdering i den kommunale planlægning. Plan- og finanschef Hanne Lykke samt byplan- og miljøchef Lene Gamborg præsenterede erfaringerne fra henholdsvis Hvorslev og Hillerød Kommune. Hvorslev Kommune arbejder målrettet med bæredygtighed som målsætning for den kommunale planlægning og har opstillet et omfattende målhierarki for kommunens udvikling, mens Hillerød Kommune har gennemført en strategisk miljøvurdering af den seneste kommuneplan.

SMV og planloven

Strategisk miljøvurdering stiller samtidig danske kommuner overfor en række dilemmaer. Centerleder Jan Poulsen fra Agenda 21 Center i Frederikssund lagde op til debat om anvendelighed af Planloven i relation til at sikre bæredygtighed i den kommunale planlægning gennem en præsentation af muligheder og ikke mindst begrænsninger i regulering gennem lokalplaner.

COGITA   -   Vestergade 48, 1.   -   5000 Odense C   -   Tel: 66 14 33 48   -   Fax: 66 14 33 49   -   E-mail: info@cogita.dk