Nyheder

COGITA logo
Strategi
& planlægning
Kommunikation
& organisation
Projektudvikling
& -ledelse
Miljøledelse
& -vurdering
Mobilitet
& trafik
Nyheder COGITA
   Tilmeld/afmeld nyhedsbrev   |   AgendaNyt


Detail billedeBliv klædt på til strategisk miljøvurdering!

Strategisk miljøvurdering bliver i løbet af 2004 en fast bestanddel af den kommunale planlægning. Alle planer, programmer og strategier fra kommune- og lokalplaner over sektorplaner til turisme- og erhvervsudviklingsstrategier er omfattet af det EU-direktiv, der her i foråret omsættes til dansk lov. Ikke desto mindre er strategisk miljøvurdering fortsat et nyt, uklart og for mange sågar stort set ukendt begreb.

Bæredygtig planlægning

Strategisk miljøvurdering er ikke blot en ny tidskrævende opgave, der pålægges kommuner og amter. Det er samtidig en metode, der åbner nye muligheder for at integrere bæredygtighed i planlægningen. Det kan resultere i en bedre ressourceudnyttelse gennem koordination af planprocesser og gennem større forudseenhed i forhold til potentielle miljøproblemer.

Det er derfor vigtigt, at planlæggere og miljømedarbejdere i kommunerne bliver klædt godt på til at arbejde med strategisk miljøvurdering. COGITA har på den baggrund arrangeret tre temadage i marts i Århus, Odense og København. Vi har sammensat et spændende program med oplægsholdere, der som nogen af de ganske få i Danmark har indgående viden om strategisk miljøvurdering og har arbejdet med konceptet i praksis.

Strategisk Miljøvurdering: Krav, forventninger og muligheder

Lone Kørnøv (Århus og Odense) og Henrik Hvidtfeldt (København) præsenterer krav, forventninger og muligheder i strategisk miljøvurdering for kommunerne. Lone Kørnøv er lektor ved Teknologi, Miljø & Samfund på Aalborg Universitet og har en Ph.D i strategisk miljøvurdering. Sammen med konsulent Henrik Hvidtfeldt fra Forskningscentret for Skov og Landskab har hun bl.a. udarbejdet rapporter om strategisk miljøvurdering og kommuneplanlægning for Miljøministeriets landsplanafdeling.

Strategisk Miljøvurdering og lokal Agenda 21

Helle Aagaard Mortensen og Morten Rettig kæder strategisk miljøvurdering sammen med det lokale Agenda 21-arbejde. På baggrund af COGITAs erfaringer med Agenda 21-strategier og -processer præsenteres muligheder for at koordinere og integrere de to koncepter, således at kommunerne får mere bæredygtighed for indsatsen.

Strategisk Miljøvurdering i praksis: Kommunale erfaringer

Både Hvorslev og Hillerød Kommune valgte ved kommuneplanrevisionen i 2001 at foretage en strategisk miljøvurdering af deres visioner, udviklingsmål og indsatsområder. Planchef Hanne Lykke fra Hvorslev Kommune og byplan- og miljøchef Lene Gamborg fra Hillerød Kommune præsenterer i henholdsvis Århus, Odense og København deres erfaringer med strategisk miljøvurdering i praksis.

Bæredygtighed i lokalplaner

Centerleder Jan Poulsen fra Agenda 21 Center i Frederikssund præsenterer kommunernes muligheder for at integrere bæredygtighed i lokalplaner. Indarbejdelse af krav til bæredygtighed i lokalplaner er en proaktiv tilgang til strategisk miljøvurdering – men der skal trædes varsomt, hvis kommunerne skal holde sig indenfor planloven, viser et projekt, Agenda 21 Center har gennemført med støtte fra By- og Boligministeriet.

Pris og tilmelding

Temadagene afholdes i Århus d. 16. marts, i Odense d. 22. marts og i København d. 30. marts.

Prisen for deltagelse i en af de tre temadage er 1.480 kr. excl. moms.

Tilmelding til temadagene skal ske senest den 20. februar 2004 på tlf. 6614 3348 eller via e-mail til smv@cogita.dk. Angiv venligst, hvilken dato, hvor mange der deltager fra kommunen samt navn og telefonnummer på en kontaktperson.

Yderligere oplysninger

For yderligere oplysninger om Strategisk Miljøvurdering kontakt direktør Morten Rettig på telefon 66 14 33 48 eller via e-mail

COGITA   -   Vestergade 48, 1.   -   5000 Odense C   -   Tel: 66 14 33 48   -   Fax: 66 14 33 49   -   E-mail: info@cogita.dk