Nyheder

COGITA logo
Strategi
& planlægning
Kommunikation
& organisation
Projektudvikling
& -ledelse
Miljøledelse
& -vurdering
Mobilitet
& trafik
Nyheder COGITA
   Tilmeld/afmeld nyhedsbrev   |   AgendaNyt


Detail billede37 dage tilbage

I løbet af de seneste par uger har COGITA været i kontakt med 225 danske kommuner om Agenda 21, og på baggrund af rundringningen tegner der sig et billede af, at ca. ¾ af alle danske kommuner enten er i gang med eller allerede har skrevet deres Agenda 21-redegørelse. Redegørelsen skal som bekendt være indleveret 31. december i år.

Store forskelle fra kommune til kommune

Nogle kommuner har valgt at integrere Agenda 21-redegørelse i kommunens planstrategi, mens andre har valgt at udarbejde Agenda 21-redegørelsen som en selvstændig publikation. Derudover er der store forskelle med hensyn til både omfanget af og ambitionsniveauet for Agenda 21-redegørelsen.

En række kommuner har valgt at benytte os i forbindelse med udarbejdelsen af deres Agenda 21-redegørelse – både i forhold til såvel processen med at få sat lokal Agenda 21-arbejdet på den kommunale dagsorden og som direkte hjælp til at få skrevet og opsat selve Agenda 21-redegørelsen.

Når vi udarbejder Agenda 21-redegørelser lægger vi vægt på, at kommunen er involveret i processen med at udarbejde status og formulere mål og handlinger for fremtiden. I forbindelse med dette arbejde har det vist sig, at mange kommuner har lavet langt mere Agenda 21-arbejde, end de selv er bevidste om.

Det er stadig muligt at nå det

Kommuner, der endnu ikke er færdige med deres redegørelse, og som ønsker konsulentbistand, sparring eller coaching i forbindelse med Agenda 21-redegørelsen er meget velkomne til at henvende sig til konsulent Birgitte Bagge på telefon 66143348 eller via e-mail og få et uforpligtende tilbud. På trods af den korte frist har vi stadig mulighed for at gøre arbejdet færdig inden nytår.

COGITA   -   Vestergade 48, 1.   -   5000 Odense C   -   Tel: 66 14 33 48   -   Fax: 66 14 33 49   -   E-mail: info@cogita.dk