Nyheder

COGITA logo
Strategi
& planlægning
Kommunikation
& organisation
Projektudvikling
& -ledelse
Miljøledelse
& -vurdering
Mobilitet
& trafik
Nyheder COGITA
   Tilmeld/afmeld nyhedsbrev   |   AgendaNyt


Detail billedeMiljø A-Z Online - grønt regnskab og miljøledelse i ét!

Grønne regnskaber bliver stadig mere udbredte i danske kommuner, men i mange tilfælde får kommunerne ikke miljø nok for pengene, fordi de mange fordele et grønt regnskab giver mulighed for ikke bliver udnyttet til fulde. COGITA har derfor udviklet Miljø A-Z Online, der integrerer grønt regnskab og miljøledelse i ét brugervenligt værktøj, og derved sikrer både forankring og systematisering af det daglige miljøarbejde i hele kommunen.

47% af kommunerne arbejder med grønne regnskaber

Interessen for at måle og synliggøre effekten af kommunens indsatser i forhold til miljøet er fortsat stigende, ligesom stadig flere kommuner arbejder med miljøledelse. KL’s vejledning ”Grønne regnskaber i kommunerne” fra 1999 viste, at mere end 15 % af landets kommuner havde udarbejdet et grønt regnskab. I 2002 angav Miljøministeriet i sin status for lokal Agenda 21 i Danmark, at mere end 47 % af de danske kommuner har igangsat initiativer med grønne regnskaber og miljøredegørelser for kommunens institutioner.

Skab motivation ved at kombinere grønt regnskab og miljøledelse

Når kommuner i dag arbejder med grønne regnskaber, fokuserer mange på opstilling og formidling af et samlet grønt regnskab for kommunen. Det betyder i mange tilfælde, at man desværre overser mulighederne for at anvende det grønne regnskab til at motivere og sætte handlinger i gang. Men ved at kombinere det grønne regnskab med miljøledelseselementer og gøre systemet tilgængeligt for alle institutioner via internettet, har man derimod mulighed for dette.

Miljø A-Z Online: Skræddersyet til kommunale institutioner

Det er netop et sådan integreret og interaktivt system, COGITA i øjeblikket er ved at lave de sidste brugertests på. Værktøjet er et resultat af en række kommuners efterspørgsel efter et instrument til på en gang at indsamle data til et samlet kommunalt grønt regnskab og mulighed for at systematisere det daglige i kommunens institutioner. Miljø A-Z er således skræddersyet til daginstitutioner, skoler, ældreinstitutioner og offentlig administration og sætter fokus på el, vand, varme, forbrugsartikler, affald, arbejdsmiljø og medarbejderkompetencer.

Adgang via nettet

Brugerne får adgang til Miljø A-Z Online via internettet, og de decentrale brugere i kommunens institutioner kan derved løbende arbejde med overvågning af forbrug og samtidig styre det daglige miljøarbejde gennem udarbejdelse af politikker, målsætninger og handlingsplaner. Samtidig kan kommunen via Miljø A-Z Online få adgang til samtlige decentrale data og få et samlet kommunalt overblik. Systemet rummer også mulighed for benchmarking institutionerne imellem, ligesom kommunen kan måle sig i forhold til andre institutioner.

Miljø A-Z Online udmærker sig først og fremmest ved sin brugervenlighed og handlingsorienterede tilgang, så det grønne regnskab ikke bliver en akademisk skrivebordsøvelse, men derimod et praktisk værktøj, der kan bruges i hverdagen i alle kommunens institutioner og forvaltninger.

Yderligere information om Miljø A-Z kan fås hos direktør Morten Rettig på telefon 66 14 33 48 eller via e-mail
COGITA   -   Vestergade 48, 1.   -   5000 Odense C   -   Tel: 66 14 33 48   -   Fax: 66 14 33 49   -   E-mail: info@cogita.dk