Nyheder

COGITA logo
Strategi
& planlægning
Kommunikation
& organisation
Projektudvikling
& -ledelse
Miljøledelse
& -vurdering
Mobilitet
& trafik
Nyheder COGITA
   Tilmeld/afmeld nyhedsbrev   |   AgendaNyt


Detail billede140 dage til deadline for Agenda 21-redegørelsen

Fristen for indlevering af de første Agenda 21-redegørelser nærmer sig, og der er nu kun 20 uger tilbage, inden danske kommuner skal have formuleret en strategi for de kommende 4 år. Denne frist volder mange kommuner problemer. Men selv om vi fortiden oplever en stigende efterspørgsel efter rådgivning, er vi er i stand til at rykke ud med kort varsel og bistå de kommuner, der har vanskeligt ved at få taget hul på redegørelsen inden årets udgang.

Et travlt efterår for mange Agenda 21-medarbejdere

En undersøgelse foretaget af SiD i juni måned viser nemlig, at 131 ud af de 192 kommuner, der svarede på undersøgelsen, fortsat er i gang med arbejdet med Agenda 21-redegørelsen, mens 16 kommuner helt har opgivet at nå det i år. Hovedparten af de danske kommuner får altså travlt i det kommende efterår med at udarbejde strategiredegørelsen inden fristens udløb.

Stigende efterspørgsel efter rådgivning

Den stigende efterspørgsel efter rådgivning og konkret bistand i forbindelse med Agenda 21 skyldes naturligvis den nært forestående tidsfrist, men vi oplever også en stigende efterspørgsel efter de ydelser vi har udviklet i forhold til ekstern rådgivning, sparring og kvalitetssikring både før, under og efter arbejdet med redegørelsen.

Størst interesse oplever vi for Strategisk Agenda 21-rådgivning, der giver kommunen mulighed for at tage temperaturen på den lokale Agenda 21-arbejde og giver et kraftigt afsæt til færdiggørelsen af en strategiredegørelse. Men også strategiseminarier for kommunalbestyrelser og debatmateriale til den offentlige høring er ydelser, der efterspørges af kommunerne.

Nærmere information om kompetencer og ydelser - eller en uformel snak om kommunens behov og ønsker – kan fås ved henvendelse til Birgitte Bagge på telefon 6614 3348.

COGITA   -   Vestergade 48, 1.   -   5000 Odense C   -   Tel: 66 14 33 48   -   Fax: 66 14 33 49   -   E-mail: info@cogita.dk