Nyheder

COGITA logo
Strategi
& planlægning
Kommunikation
& organisation
Projektudvikling
& -ledelse
Miljøledelse
& -vurdering
Mobilitet
& trafik
Nyheder COGITA
   Tilmeld/afmeld nyhedsbrev   |   AgendaNyt


Detail billedeInterregionale Agenda 21-netværk på vej i flere regioner

Efter etableringen af Danmarks hidtil mest omfattende interregionale Agenda 21-samarbejde med deltagelse af 17 fynske kommuner og de lokale myndigheder i den nordtyske KERN-region har COGITA oplevet stor interesse fra andre danske kommuner for at indgå lignende samarbejder. Derfor har vi nu iværksat initiativer til etablering af tilsvarende netværk flere andre steder i Danmark.

Sønderjylland og Storstrøms Amt

I Sønderjylland er en række kommuner gået sammen om at forberede et netværkssamarbejde med de tyske byer lige syd for grænsen. COGITA fungerer som koordinator og rådgiver for kommunerne og forventer at kunne aflevere et færdigt projekt i løbet af efteråret.

På tilsvarende vis arbejder vi med at stable et samarbejde mellem kommunerne i Storstrøms Amt og de tyske myndigheder i Ostholstein og Lübeck på benene.

Begge steder forventes samarbejdet igangsat med midler fra INTERREG IIIA-programmet, der netop støtter grænseoverskridende samarbejde. COGITA har specialiseret sig i projektudvikling og fundraising indenfor dette og andre EU-programmer og kombineret med vores ekspertise indenfor lokal Agenda 21, gør det COGITA til en naturlig samarbejdspartner for de danske og tyske kommuner.

Øresundsregionen

Senest er vi gået i gang med at etablere et omfattende og meget ambitiøst samarbejde i Øresundsregionen mellem en række større danske kommuner i Hovedstadsområdet og tilsvarende svenske i Skåne. Dette netværksprojekt indeholder foruden vidensdeling, erfaringsudveksling og fælles aktiviteter en omfattende metode- og væktøjsudvikling med henblik på kvalitetssikring og –udvikling af lokal Agenda 21. Netværksprojektet i Øresundsregionen omfatter således bl.a. et system for bæredygtighedsrevision, et kompetenceudviklingsprogram og en værktøjskasse til reduktion af miljøbelastningen samt fremme af helhedsorientering og aktiv borgerdeltagelse.

Kommuner med interesse for at deltage i netværkssamarbejde om lokal Agenda 21 kan henvende sig til Birgitte Bagge på telefon 6614 33 48.

COGITA   -   Vestergade 48, 1.   -   5000 Odense C   -   Tel: 66 14 33 48   -   Fax: 66 14 33 49   -   E-mail: info@cogita.dk