Nyheder

COGITA logo
Strategi
& planlægning
Kommunikation
& organisation
Projektudvikling
& -ledelse
Miljøledelse
& -vurdering
Mobilitet
& trafik
Nyheder COGITA
   Tilmeld/afmeld nyhedsbrev   |   AgendaNyt


Detail billedeNyt samarbejde styrker Agenda 21 i Danmark

COGITA, Dansk Center for Byøkologi og Agenda 21 Center og er gået sammen og har dannet et netværk, hvor vi har samlet de stærkeste kræfter og kompetencer inden for Agenda 21 i Danmark med det formål at tilbyde danske kommuner og amter den bedst mulige rådgivning og sparring inden for lokal Agenda 21.

3 profiler

Dansk Center for Byøkologi og Agenda 21 Center er sammen med COGITA førende indenfor rådgivning om Agenda 21 i Danmark. Til sammen råder vi over godt 25 konsulenter, der har en lang række af landets kommuner som tilfredse kunder.

Udover lighederne har vi hver vores profil og særlige kompetencer: Dansk Center for Byøkologi er det nationale videnscenter for byøkologi og bæredygtighed. Agenda 21 Center er et fælleskommunalt selskab med indgående kendskab til den kommunale forvaltning, mens COGITA er et innovativt konsulentfirma, der tilbyder bæredygtige løsninger på not-for-profit-vilkår. De forskellige profiler, kompetencer og erfaringer supplerer hinanden, dvs. at kommunen kan trække på de samlede kompetencer og erfaringer i netværket, uanset hvem af parterne, der bliver valgt til en given opgave.

Det nye samarbejde har været under opsejling i et halvt års tid og indebærer, at de tre parter deler viden og kompetencer på Agenda 21-området, samtidig med at vi fortsætter som selvstændige parter med hver vores profil. Det er netop forskelligheden, der er styrken i samarbejdet. Vores erfaringer spænder vidt fra miljøarbejde i daginstitutioner over miljø-/energiledelse og grønne regnskaber til kvalitetssikring og udvikling af det lokale Agenda 21-arbejde. Samtidig bygger det nye samarbejde på et fælles udgangspunkt – at det er de lokale ambitioner og ressourcer, der definerer, hvordan udfordringen skal gribes an. Vores funktion er først og fremmest at være sparringspartnere, så vi i fællesskab med kommunen udvikler løsninger, der matcher de lokale forhold og ønsker.

Yderligere oplysninger om det nye samarbejde kan fås ved henvendelse til Morten Rettig på telefon 6614 33 48.

COGITA   -   Vestergade 48, 1.   -   5000 Odense C   -   Tel: 66 14 33 48   -   Fax: 66 14 33 49   -   E-mail: info@cogita.dk