Nyheder

COGITA logo
Strategi
& planlægning
Kommunikation
& organisation
Projektudvikling
& -ledelse
Miljøledelse
& -vurdering
Mobilitet
& trafik
Nyheder COGITA
   Tilmeld/afmeld nyhedsbrev   |   AgendaNyt


Detail billedeAgenda 21: Kompetenceudvikling Jylland

Efteruddannelse, rådgivning og coaching

Alle danske kommuner skal inden årsskiftet aflevere en redegørelse for det lokale Agenda 21-arbejde, og det betyder, at der i løbet af efteråret kommer ekstra fokus på Agenda 21 i mange kommuner. Derfor har vores Århus-afdelingen sammensat en efteruddannelsespakke til jyske Agenda 21-medarbejdere, der ønsker kompetenceudvikling, rådgivning og sparring omkring Agenda 21.

Uddannelsesdage

Efteruddannelsesprogrammet består af 4 uddannelsesdage, hvor op til 3 medarbejdere fra kommunen kan deltage. Uddannelsesdagene tager udgangspunkt i områder som reduktion af miljøbelastningen, kommunikation, borgerinddragelse, helhedsorientering og indikatorer og består af faglige oplæg fra COGITA’s konsulenter kombineret med erfaringsudveksling deltagerne imellem.

Individuel sparring og rådgivning

Udover uddannelsesdagene har Agenda 21-medarbejderen mulighed for at få 15 timers individuel rådgivning, sparring eller coaching hos COGITA’s konsulenter i løbet af året. Den individuelle sparring og rådgivning tager udgangspunkt i de individuelle behov, den enkelte Agenda 21- medarbejder har i forbindelse med planlægning, implementering eller evaluering af konkrete projekter eller aktiviteter.

Drejebøger om borgerinddragelse

Da borgerinddragelse ofte er et af de elementer, der volder størst besvær i kommunerne har vi udviklet såkaldte drejebøger for borgerinddragelse i kommunerne. Drejebøgerne har karakter af færdige ”kogebøger”, der beskriver forskellige metoder og indeholder de væsentlige ingredienser for at gennemføre udvalgte borgerdeltagelsestyper. Disse drejebøger er også tilgængelige for de Agenda 21 medarbejdere og kommuner, der ønsker Agenda 21: Kompetenceudvikling.

Favorable priser

Hvis kommunen deltager i kompetenceudviklingsforløbet er der mulighed for at opnå særlige rabatter, hvis I gør brug af COGITA’s øvrige ydelser.

COGITA   -   Vestergade 48, 1.   -   5000 Odense C   -   Tel: 66 14 33 48   -   Fax: 66 14 33 49   -   E-mail: info@cogita.dk