Nyheder

COGITA logo
Strategi
& planlægning
Kommunikation
& organisation
Projektudvikling
& -ledelse
Miljøledelse
& -vurdering
Mobilitet
& trafik
Nyheder COGITA
   Tilmeld/afmeld nyhedsbrev   |   AgendaNyt


Detail billedeMobility Management vinder frem i Europa

Fra d. 21.-23. maj blev den årlige europæiske ECOMM-konference om Mobility Management afholdt i Karlstad, Sverige. Konferencen tiltræk 280 repræsentanter fra 18 forskellige lande - primært fra Europa - der mødtes med det formål at udvikle, formidle og forbedre viden om Mobility Management. COGITA var repræsenteret på konferencen både som deltagere og oplægsholder.

Mobility Management

Formålet med Mobility Management er at fremme en mere bæredygtig transport, og virkemidlerne til dette er primært information, kommunikation, organisation og koordination. Mobility Management handler ikke om at begrænse vores mobilitet, men om at udnytte infrastrukturen, bilerne og den offentlige transport bedre, så vi kan begrænse trængsel og forurening i byerne.

Mobility Management skal ses som et supplement til mere traditionelle løsninger i forhold til at skabe en mere effektiv transport og er et økonomisk fordelagtigt alternativ til investeringer i infrastruktur.

Konklusionerne på ECOMM 2003

Konklusionerne på ECOMM 2003 var, at Mobility Management (MM) spiler en vigtig rolle i forhold til at begrænse væksten i trafikken over hele Europa. Erfaringerne fra talrige projekter viser, at hvis man gennemfører strategisk kommunikation og markedsføring af cykeltrafik, samkørsel og offentlig transport, kan det lade sig gøre at ændre folks transportvaner over tid.

Mange steder har man opnået rigtigt gode resultater ved at kombinere MM med ny infrastruktur – en løsning Odense Kommune også har benyttet i det 4-årige cykelby-projekt. COGITA’s bidrag til konferencen var netop et oplæg om erfaringerne med markedsføring af cykeltrafik i Odense. (Det indsendte paper kan downloades nederst på siden)

En anden vigtig konklusion på konferencen var, at børn og unge er en overset gruppe, når det gælder Mobility Managenent - på trods af, at børn og unge netop er i en situation, hvor de endnu ikke er inkarnerede bilister og dermed lettere at påvirke.

Samkørsel og transportplanlægning i det hele taget vinder i øjeblikket stærkt frem, idet virksomheder over hele Europa er begyndt at bruge MM til at tiltrække og fastholde medarbejderne.

Vi er også med i Danmark

Selv om Danmark ikke var talrigt repræsenteret ved konferencen i Sverige er der dog flere kommuner og virksomheder, der arbejder med MM her i Danmark – det bliver bare ikke betegnet sådan, men indholdet er det samme.

Den nationale cykelkonference i København d. 2. juni var et godt eksempel på dette. Den viste, at flere danske kommuner arbejder målrettet på at fremme cykeltrafikken, andre arbejder med transportplanlægning og flere danske virksomheder har fået øjnene op for MM som et HR-redskab.

Da tendensen i Europa viser, at MM vinder mere og mere indpas både indenfor det offentlige, det politiske og det private system, ser det ud til at denne udvikling også vil brede sig i Danmark.

Incitamentet til at anvende MM i Danmark vil dog nok ikke i så høj grad være massive trængselsproblemer, men i højere grad sundhed for den enkelte og et bedre bymiljø.

COGITA   -   Vestergade 48, 1.   -   5000 Odense C   -   Tel: 66 14 33 48   -   Fax: 66 14 33 49   -   E-mail: info@cogita.dk