Nyheder

COGITA logo
Strategi
& planlægning
Kommunikation
& organisation
Projektudvikling
& -ledelse
Miljøledelse
& -vurdering
Mobilitet
& trafik
Nyheder COGITA
   Tilmeld/afmeld nyhedsbrev   |   AgendaNyt


Detail billede17 kommuner i dansk-tysk Agenda 21-samarbejde.

Det hidtil mest omfattende danske netværkssamarbejde om lokal Agenda 21 ser dagens lys den 1. juli 2003. Fyns Amt og 17 fynske kommuner deltager sammen med de nordtyske byer Kiel og Neumünster samt kredsene Rendsburg-Eckernförde og Plön i et Interreg IIIa-projekt om udvikling og implementering af lokal Agenda 21. Målet er at fremme det lokale og regionale Agenda 21 arbejde gennem fælles udvikling af metoder og værktøjer, information og resultatformidling samt erfaringsudveksling.

COGITA er projektpartner og rådgiver for alle de deltagende kommuner. Det indebærer, at COGITA dels udvikler en række projektværktøjer, dels varetager 3 måneders individuel rådgivning af hver af de deltagende kommuner. Projektet, der har titlen REGION 21, sikrer således kommunerne adgang til en række fælles projektværktøjer, der udvikles af COGITA.

Det handler ikke mindst om et brugervenligt elektronisk grønt regnskabssystem, der bliver tilgængeligt på internettet og tilbydes alle de deltagende kommuner og deres institutioner. Systemet giver mulighed for benchmarking mellem institutioner, kommuner og regioner, ligesom det naturligvis giver brugerne mulighed for løbende at optimere driften og sætte fokus på områder, hvor der kan ske forbedringer.

Et andet projektværktøj er drejebøger for borgerdeltagelse, der indeholder opskrifter på, hvordan man gennemfører arrangementer, der sikrer større inddragelse af borgerne i planlægning, gennemførelse og evaluering af Agenda 21-indsatsen. Sideløbende hermed udarbejder COGITA også en fælles informationsavis for medarbejderne i de deltagende kommuner. Formålet hermed er at sikre en bred forankring af lokal Agenda 21 i kommunen og dermed også sikre et bedre grundlag for en helhedsorienteret og tværsektoriel proces.

En fælles tosproget hjemmeside er på en gang samarbejdets centrale forum for erfaringsudveksling og metodeudvikling og ansigtet udadtil. Hjemmesiden kommer til at indeholde oplysninger om alle de deltagende kommuners lokale Agenda 2-arbejde samt et omfattende katalog over metoder, værktøjer, aktiviteter og resultater.

Udviklingen og implementeringen af et sæt interregionale bæredygtighedsindikatorer, der kan sikre benchmarking på tværs af kommune- og landegrænser, er et vigtigt element i samarbejdet. Målet er dels at sikre fortsat fremdrift og udvikling, dels at kunne dokumentere resultaterne af samarbejdet.

Yderligere oplysninger om REGION 21 fås ved henvendelse til proceskonsulent Birgitte Bagge på telefon 66 14 33 48 eller på e-mail.

COGITA   -   Vestergade 48, 1.   -   5000 Odense C   -   Tel: 66 14 33 48   -   Fax: 66 14 33 49   -   E-mail: info@cogita.dk