Nyheder

COGITA logo
Strategi
& planlægning
Kommunikation
& organisation
Projektudvikling
& -ledelse
Miljøledelse
& -vurdering
Mobilitet
& trafik
Nyheder COGITA
   Tilmeld/afmeld nyhedsbrev   |   AgendaNyt


Detail billedeREGION 21 – et dansk-tysk samarbejde med udvikling af lokal Agenda 21

COGITA lægger i øjeblikket sidste hånd på planlægningen af et ambitiøst interregionalt samarbejde – REGION 21 - mellem kommunerne i Fyns Amt og de tilsvarende lokale myndigheder i den nordtyske KERN-region. Målsætningen er at fremme det lokale og regionale Agenda 21 arbejde gennem fælles udvikling af metoder og værktøjer, information og resultatformidling samt erfaringsudveksling.

COGITA er partner og rådgiver på projektet for MiljøForum Fyn - det fynske netværk for miljø, uddannelse og erhvervsudvikling, der foruden en række virksomheder tæller Fyns Amt, Kommuneforeningen i Fyns Amt, Miljøcenter Fyn/Trekantområdet, AF-Fyn, LO, Fyns Erhvervscenter TIC og Syddansk Universitet blandt sine medlemmer. Udover information og udvikling af en række projektværktøjer skal COGITA forestå 3 måneders rådgivning af hver af de deltagende kommuner.

REGION 21 forventes finansieret af Interreg IIIA programmet, der skal fremme grænseoverskridende samarbejde mellem Fyns Amt og KERN (Kiel – Eckernförde – Rendsburg – Neumünster) i Schleswig-Holstein og igangsættes ifølge planen 1. juli i år.

Omdrejningspunktet i projektet er etableringen af regionale Agenda 21-netværk mellem kommunerne i henholdsvis Fyns Amt og KERN. På dansk side tilknyttes dette netværk – Kommunernes Miljøklub Fyn – MiljøForum Fyn, der sikrer sekretariatsbetjening og samtidig tilbyder såvel en række fælles arrangementer som individuel sparring og rådgivning.

Kommunerne får ligeledes adgang til en række fælles projektværktøjer, der udvikles af COGITA. Det drejer sig om et brugervenligt elektronisk regnskabssystem, der er tilgængeligt på internettet og tilbydes alle de deltagende kommuner og deres institutioner. Et andet projektværktøj er udvikling af drejebøger for borgerdeltagelse, der indeholder grydeklare opskrifter på, hvordan man gennemfører arrangementer, der sikrer større inddragelse af borgerne i planlægning, gennemførelse og evaluering af Agenda 21 indsatsen. Og det handler ydermere om udvikling af interregionale bæredygtighedsindikatorer, der kan sikre benchmarking på tværs af kommune- og landegrænser.

Andre elementer i projektet er bl.a. udvikling af et program til energikortlægning og –planlægning, etablering af en fælles tosproget hjemmeside, der kommer til at indeholde et omfattende idekatalog for kommunernes Agenda 21 arbejde samt en fælles informationsavis for kommunale medarbejdere.

COGITA   -   Vestergade 48, 1.   -   5000 Odense C   -   Tel: 66 14 33 48   -   Fax: 66 14 33 49   -   E-mail: info@cogita.dk