Nyheder

COGITA logo
Strategi
& planlægning
Kommunikation
& organisation
Projektudvikling
& -ledelse
Miljøledelse
& -vurdering
Mobilitet
& trafik
Nyheder COGITA
   Tilmeld/afmeld nyhedsbrev   |   AgendaNyt


Detail billedeLokal Agenda 21 – fra agenda til action

Fra den 3. til 5. november afholdt ICLEI's (The International Council for Local Environmental Initiatives) en europæisk konference i Kolding, hvis formål var at samle op på verdenstopmødet i Johannesburg. Konferencen havde deltagelse af 25 lande og ca. 200 deltagere.

Den europæiske konference blev fulgt op af en dansk dag den 6. november med ca. 170 deltagere fra lokale og regionale myndigheder, interesseorganisationer og andre med interesse for bæredygtig udvikling.

Den europæiske konference

Den europæiske konference blev afholdt under temaet: ”Local Action Moves the World”, og fokus var, hvordan lokale myndigheder kan implementere resultaterne og beslutningerne fra Johannesburg, så disse kan blive fulgt af konkrete handlinger og initiativer på såvel lokalt som nationalt niveau.

Hovedkonklusionen på konferencen var, at det nu var lykkedes at få sat lokal Agenda 21 på dagsordenen, sådan at begrebet er blevet velkendt – ca. 6400 lokale autoriteter og myndigheder i 113 lande er i dag involveret i lokal Agenda 21 aktiviteter.

Agenda 21 er med andre ord blevet cementeret på den internationale agenda, men konkrete handlinger (action) og en egentlig implementering af Agenda 21-strategier er stadig meget mangelfuld.

Fokus på konferencen var derfor også, hvordan man kan omsætte dagsordenen til konkrete handlinger og initiativer på det lokale niveau, sådan at der kan ske en egentlig implementering og iværksættelse af Lokal Agenda 21.

Overordnet kan konklusionerne fra den europæiske konference sammenfattes sådan, at man efterlyste indikatorer, som man kunne måle den bæredygtige udvikling i forhold til, sådan at det kan blive muligt at måle både kvaliteten og fremdriften i det lokale Agenda 21-arbejde.

En anden væsentlig konklusion på konferencen var, at der ofte mangler uddannelsesmuligheder for de aktører, der arbejder med lokal Agenda 21, så man dels kan sikre en kompetenceudvikling af disse, og dels kan sikre, at man i de lokale myndigheder har en fælles forståelse af Agenda 21.

Den danske dag – Johannesburg + Europa

Temamæssigt var den danske dag – i lighed med det europæiske – præget af diskussioner og indlæg omkring, hvordan man kunne omsat de mange lokale Agenda 21-strategier og visioner til konkrete handlinger.

På den danske dag var der bl.a. fokus på partnerskaber mellem offentlige myndigheder og private virksomheder, idet disse kan tiltrække flere ressourcer til området, ligesom det kan være en metode til at sikre en større social ansvarlighed. Partnerskaberne er en win/win situation, idet virksomhederne kan få et bedre image og opnå omkostningsreduktioner igennem en mere miljøbevidst produktion, mens det offentlige populært sagt får ”mere miljø for pengene”.

Et andet tema, der blev drøftet meget, var at gøre lokal Agenda 21 stærkere igennem nærhed. Det er vigtigt at tænke lokal Agenda 21 ind i et større perspektiv, sådan at det ikke fremstår som et isoleret segment, men netop – i lighed med grundideen med lokal Agenda 21 – er en naturlig del af alle de kommunale aktiviteter.

COGITA   -   Vestergade 48, 1.   -   5000 Odense C   -   Tel: 66 14 33 48   -   Fax: 66 14 33 49   -   E-mail: info@cogita.dk