Nyheder

COGITA logo
Strategi
& planlægning
Kommunikation
& organisation
Projektudvikling
& -ledelse
Miljøledelse
& -vurdering
Mobilitet
& trafik
Nyheder COGITA
   Tilmeld/afmeld nyhedsbrev   |   AgendaNyt


Detail billedeCyklister tager for mange chancer i trafikken

At der er langt fra holdning til handling bliver endnu engang understreget af en ny undersøgelse af cyklisters trafikale adfærd, som COGITA har gennemført for Odense Kommune og Odense Politi.

Undersøgelsen tager udgangspunkt i de (i følge politiet) hyppigste forseelser, som cyklister laver: Manglende tegngivning, kørsel i fodgængerfelter i kryds, kørsel til højre for rødt, kørsel mod færdselsretningen på cykelstier og kørsel i gågaden.

Formålet med undersøgelsen var at undersøge 3 ting: Cyklisternes kendskab til færdselslovens bestemmelser i forhold til 5 forseelser, cyklisternes adfærd i forhold til de 5 forseelser samt deres holdning til de 5 færdselsregler. Undersøgelsen omfatter 237 personer i alderen 11-77 år.

Tegngivning

37 % af mændene og 15 % af kvinderne giver sjældent eller aldrig tegn, når de færdes i trafikken på cykel - på trods af, at 84 % kender reglerne på området, og at 90 % af mændene og 95% af kvinderne synes, at reglen om, at cyklister skal give tegn i trafikken, er nødvendig for deres egen og andres sikkerhed.

Cykling i fodgængerfelt

23 % af mændene og 13 % af kvinderne cykler altid eller ofte i fodgængerfelterne i stedet for at lave et korrekt venstresving. Det sker på trods af, at 98 % af de adspurgte godt ved, at det er ulovligt at cykle i et fodgængerfelt, og at 86 % af mændene og 78 % af kvinderne synes, at reglen er nødvendig i forhold til deres egen og andres sikkerhed.

Til højre for rødt

En af de hyppigste forseelser blandt cyklister er at svinge til højre i et kryds for rødt lys. 55 % af mændene og 46 % af kvinderne svinger altid eller ofte til højre for rødt i et kryds – på trods af at 94 % godt ved, at det er ulovligt, og at 65 % synes, at reglen er nødvendig for egen og andres sikkerhed i trafikken.

Kørsel mod færdselsretningen på cykelsti

19 % af mændene og 12 % af kvinderne cykler altid eller ofte imod færdselsretningen på enkeltrettede cykelstier selv om 94 % ved, det er ulovligt, og 83 % synes, det er en nødvendig regel i forhold til deres egen og andres sikkerhed på stierne.

Cykling i gågade uden for butikkernes åbningstid

Den hyppigste forseelse blandt cyklisterne er at cykle i gågaden uden for butikkernes åbningstid. Hele 53 % af mændene og 35 % af kvinderne cykler altid eller ofte i gågaden uden for butikkernes åbningstid. Denne regel er dog også den mest omstridte, idet ”kun” 75 % kender reglen og kun 30 % synes, at reglen er nødvendig. Begrundelserne er, at der ingen risiko er forbundet med færdsel i gågaden uden for butikkernes åbningstid.

For alle forseelserne gælder det, at det primært er unge midt i 20'erne, der er tager flest chancer i trafikken.

Opfølgning på undersøgelsen

Som opfølgning på undersøgelsen har Odense Kommune valgt at sætte to initiativer i gang. For det første gennemfører kommunen fra 1. december et forsøg, hvor det bliver tilladt at cykle på udvalgte dele af byens gågade-system uden for butikkernes åbningstid.

Derudover gennemførte kommunen i uge 47 en kampagne, der skulle gøre de unge opmærksomme på, at det er farligt at tage chancer i trafikken.

Under titlen "Tag chancen på to hjul og få fire" stoppede politiet 200 unge, der havde begået en forseelse på deres cykel. Udover en bøde fik de også udleveret kampagnemateriale med 2 biografbilletter til en særforestilling af Susanne Biers seneste film ”Elsker dig for evigt”.

Målet var at sætte fokus på den tætte sammenhæng imellem handling og konsekvens i trafikken. I forbindelse med særforestillingen af ”Elsker dig for evigt” kunne cyklisterne også møde Nikolaj Lie Kaas, der inden filmen fortalte om sit arbejde med rollen som trafikofret Joachim.

COGITA   -   Vestergade 48, 1.   -   5000 Odense C   -   Tel: 66 14 33 48   -   Fax: 66 14 33 49   -   E-mail: info@cogita.dk