Nyheder

COGITA logo
Strategi
& planlægning
Kommunikation
& organisation
Projektudvikling
& -ledelse
Miljøledelse
& -vurdering
Mobilitet
& trafik
Nyheder COGITA
   Tilmeld/afmeld nyhedsbrev   |   AgendaNyt


Detail billedeERFA-grupper for landets grønne daginstitutioner

Netværkssamarbejde og direkte erfaringsudveksling er vigtige værktøjer i det fortsatte miljøarbejde i landets daginstitutioner. COGITA igangsætter nu de første ERFA-grupper for nye medlemmer af Netværket Grøn Institution - daginstitutionernes landsdækkende netværk for miljøarbejde.

Erfaringsudveksling

Medlemmer i Netværket Grøn Institution tilbydes nu opstart af regionale ERFA-grupper. ERFA-grupperne vil fungere som et praktisk værktøj i miljøarbejdet, der sikrer processuel udvikling, forankring, kompetenceudvikling og ejerskabsfølelse. Erfaringsudveksling skaber desuden vedvarende motivation og inspiration til det daglige miljøarbejde, så det bliver ved med at være sjovt at arbejde med miljø - også efter 3, 5 og 10 år.

Ideen bag ERFA-grupperne er, at medlemmerne kan trække på hinandens erfaringer og viden på miljøområdet, da det er COGITAs erfaring, at uanset hvor langt, man er nået, eller hvor høje ambitioner, man har, er udveksling af gode ideer, erfaringer og praktisk miljøviden den bedste vej til at komme videre med miljøarbejdet.

De nye erfa-grupper sammensættes på regionalt niveau, og hermed er der lagt op til praktisk samarbejde på tværs af landets kommunegrænser.

Netværket Grøn Institution

Netværket Grøn Institution er et landsdækkende forum for daginstitutioner, der arbejder med miljø.

Daginstitutioner i netværket modtager løbende information og inspiration i forhold til at arbejde med miljø i dagligdagen i form af et idékatalog, nyhedsbreve og en hotline (miljørådgivning). Daginstitutionen tilbydes desuden deltagelse i lokale ERFA-grupper og der tilbydes regelmæssigt kurser til kompetenceudvikling og inspiration i forhold til det fortsatte miljøarbejde i daginstitutionerne.

NetværksNYT

NetværksNYT, der udkommer fire gange om året, sætter fokus på miljøtemaer, der er relevante for daginstitutionernes hverdag. Omtanken for miljøet er i dag blevet et vigtigt element i danske daginstitutioners hverdag. Ikke mindst i forhold til børnenes sundhed. Vi fortæller daginstitutionernes egne historier, og videreformidler de gode erfaringer og ideer, der opstår i arbejdet med miljø. Vi viderebringer også den nyeste information på området, som fx ny lovgivning, alternative mærkeordninger, nye støtteordninger, eller fondsmidler, som daginstitutionen kan søge fra.

COGITA   -   Vestergade 48, 1.   -   5000 Odense C   -   Tel: 66 14 33 48   -   Fax: 66 14 33 49   -   E-mail: info@cogita.dk