Nyheder

COGITA logo
Strategi
& planlægning
Kommunikation
& organisation
Projektudvikling
& -ledelse
Miljøledelse
& -vurdering
Mobilitet
& trafik
Nyheder COGITA
   Tilmeld/afmeld nyhedsbrev   |   AgendaNyt


Detail billedeKvalitetsudvikling af lokal Agenda 21 i de danske kommuner

COGITA er for øjeblikket ved at lægge sidste hånd på en omfattende projektansøgning til EU’s miljøprogram LIFE om udvikling og implementering af et kvalitets- og innovationssystem for lokal Agenda 21. Projektet, der har fået navnet AQUILA (Agenda 21 Quality and Innovation system in Local Authorities), har til formål at fremme en bæredygtig udvikling gennem etablering af et kvalitetssystem for kommunalt Agenda 21-arbejde.

Kvalitets- og innovationssystemet for kommunalt Agenda 21-arbejde skal på én gang kvalitetssikre og –udvikle proces og resultater. Systemet skal således sikre organisatorisk og personel forankring, commitment og involvering samt en systematisk tilrettelæggelse af det kommunale Agenda 21-arbejde. Samtidig skal det konkrete arbejde med reduktion af miljøbelastning, borgerdeltagelse og helhedsorientering kvalitetssikres og –udvikles gennem kompetence- og metodeudvikling samt kontinuerlig opsamling og dialog af erfaringer og ”best practices”.

Kvalitets- og innovationssystemet skal generelt sikre fortsatte forbedringer, der benchmarkes gennem årlige bæredygtighedsrevisioner baseret på ledelsesmæssige, operationelle og tilstandsindikatorer. Hermed sikres en løbende evaluering af såvel proces som effekt.

Kvalitetssystemet består af fire overordnede elementer:

  • Kvalitetsmanual med retningslinier for kvalitetssikring og –udvikling
  • Årlig bæredygtighedsrevision der omfatter såvel selvevaluering som benchmarking
  • Kompetenceudviklingsprogram der sikrer en organisatorisk og personel kompetenceopbygning
  • Værktøjskasse med redskaber til reduktion af miljøbelastningen samt sikring af helhedsorientering og borgerdeltagelse i det lokale Agenda 21-arbejde

Projektet gennemføres i samarbejde med 15-20 danske kommuner, der geografisk er spredt ud over landet og samlet repræsenterer godt en femtedel af Danmarks indbyggere.

Kvalitetssystemet udvikles, testes og implementeres således i vidt forskellige organisatoriske miljøer m.h.p. at sikre, at systemet kan reproduceres og overføres til andre såvel danske som europæiske kommuner. Projektet gennemføres dels horisontalt med fælles erfaringsopsamling, –udveksling og metodeudvikling m.h.p. etablering af et generelt kvalitetssystem, dels vertikalt med projekter i hver enkelt deltagende kommune.

Udgangspunktet for projektet er således – i overensstemmelse med tankegangen i lokal Agenda 21 – at basere kvalitetsudviklingen på lokale projekter, hvor udviklingen af kvalitetssystemets elementer sker i en tæt dialog med kommunerne og baseret på lokale behov og ønsker.

Udviklingen af et kvalitetssystem sker derfor også gradvist ud fra et "buttom-up”-perspektiv. Først tilrettelægges lokale projekter i de deltagende kommuner med udgangspunkt i opstilling af lokale mål og lokale bæredygtighedsindikatorer. Herefter etableres et system for bæredygtighedsrevision, der sikrer fortsat motivation og fungerer som overordnet indikator for fremskridt. I projektperioden gennemføres således årlige bæredygtighedsrevisioner, der omfatter såvel lokale som tværkommunale bæredygtighedsindikatorer.

Sideløbende hermed opbygges et kompetenceudviklingsprogram, der forankrer kvalitetsudviklingen i de deltagende kommuners organisation og blandt frontmedarbejdere. Projektet indeholder samtidig tre udviklingsfaser, hvor der successivt udvikles, testes og justeres værktøjer til hhv. reduktion af miljøbelastningen, fremme af borgerdeltagelse og fremme af helhedsorientering. Det formelle kvalitetssystem udvikles som afslutning på projektet gennem udarbejdelse af en kvalitetsmanual, der fungerer som ramme for de øvrige elementer og fastsætter retningslinier for kvalitetssikring og –udvikling.

COGITA   -   Vestergade 48, 1.   -   5000 Odense C   -   Tel: 66 14 33 48   -   Fax: 66 14 33 49   -   E-mail: info@cogita.dk