Nyheder

COGITA logo
Strategi
& planlægning
Kommunikation
& organisation
Projektudvikling
& -ledelse
Miljøledelse
& -vurdering
Mobilitet
& trafik
Nyheder COGITA
   Tilmeld/afmeld nyhedsbrev   |   AgendaNyt


Detail billedeCOGITA styrker arbejdet med lokal Agenda 21

COGITA har henover sommeren yderligere styrket arbejdet med lokal Agenda 21. Hjemmesiden er således blevet udvidet med en helt ny sektion, hvor de mange elementer i arbejdet med lokal Agenda 21 præsenteres. COGITA har samtidig ansat Birgitte Bagge som proceskonsulent med speciale i strategisk rådgivning og med Lokal Agenda 21 som særligt opgaveområde.

Bæredygtig udvikling er et kernebegreb for COGITA, og tilgangen til Agenda 21 arbejdet er præget af en dobbelt strategi om at skabe både synlighed og forankring af det lokale Agenda 21 arbejde.

COGITAs strategi er at skabe en offentlig synlighed af kommunens Agenda 21 aktiviteter. Målet er, at Agenda 21 arbejdet bliver et fælles projekt imellem den kommunale forvaltning og kommunens borgere. Synligheden skal derfor medvirke til, at den enkelte borger får viden om og indsigt i kommunens indsats i forhold til en bæredygtig udvikling, og dermed har forudsætninger for selv aktivt at deltage i det lokale Agenda 21 arbejde i kommunen. Den efterfølgende forankring er vigtig for at sikre en succesfuld implementering af den besluttede indsats, men også for at kunne fastholde og evt. udbygge strategien også i fremtiden. Forankringen er derfor vejen til de langsigtede resultater. Opfølgning på og evaluering af Agenda 21 indsatsen er således metoder til at sikre en succesfuld forankring af en kommunal bæredygtig udvikling.

Hvor står kommunerne i dag i forhold til Agenda 21?

Evalueringen i 2001 viste, at ¾ af landets kommuner og amter i større eller mindre udstrækning er Agenda 21-aktive, mens de resterende endnu ikke har påbegyndt arbejdet med Agenda 21. Det er de store og mellemstore kommuner, der er mest Agenda 21-aktive, imens mange mindre kommuner ikke er kommet i gang. Rettes fokus på, hvad kommunerne konkret har igangsat af aktiviteter under Agenda 21 strategien, viser der sig et mangfoldigt billede af forskellige indsatstyper og -metoder. Agenda 21 kan således ses som en meget bred strategi for, hvordan de enkelte kommuner og amter kan bidrage til en mere bæredygtig udvikling i det 21. århundrede.

Agenda 21's brede formålsbeskrivelse og kommunernes forskellige aktivitets- og ambitionsniveau gør, at arbejdet med Agenda 21 som en naturlig følge heraf vil være unikt fra kommune til kommune. Engagement, viden, folkelig opbakning, politisk vilje og ressourcer er afgørende parametre for kommunens Agenda 21 indsats. COGITA har igennem mange års erfaring på feltet specialiseret sig i at tage udgangspunkt i den enkelte kommunes problemstillinger og ønsker og komme med unikke løsningsforslag tilpasset netop den enkelte kommunes ønsker og ambitionsniveau. I den nye sektion på hjemmesiden præsenteres derfor bud på hoved- og delforløb i Agenda 21 arbejdet, der kan anvendes af såvel kommuner, der endnu ikke har påbegyndt deres Agenda 21 arbejde som kommuner, der er kommet langt i dette arbejde.

COGITA   -   Vestergade 48, 1.   -   5000 Odense C   -   Tel: 66 14 33 48   -   Fax: 66 14 33 49   -   E-mail: info@cogita.dk