Nyheder

COGITA logo
Strategi
& planlægning
Kommunikation
& organisation
Projektudvikling
& -ledelse
Miljøledelse
& -vurdering
Mobilitet
& trafik
Nyheder COGITA
   Tilmeld/afmeld nyhedsbrev   |   AgendaNyt


Detail billedeSamkørsel på Odense Universitetshospital

Med COGITA som projektleder lyder startskuddet nu til det hidtil mest ambitiøse samkørselsprojekt i Danmark. Odense Universitetshospital, der er Danmarks største sygehus, er rammen om et projekt, hvor formålet dels er at kortlægge barriererne for samkørsel, dels kortlægge effekter af en langt mere direkte markedsføring end hidtil set. Projektet igangsættes i perioden september 2002 og løber til og med udgangen af 2003.

Projektet gennemføres på Odense Universitetshospital, landets største sygehus med mere end 6.000 heltidsstillinger og den fynske regions største arbejdsplads. Der bliver således mulighed for at markedsføre samkørsel i en konkret sammenhæng, hvor de potentielle samkørende alle er kolleger. Den indsamlede viden og de indhøstede erfaringer skal efterfølgende kunne danne grundlag for yderligere tiltag for at fremme samkørsel i Danmark gennem en bevidst brug af de mest effektive virkemidler.

I projektets første fase kortlægges barrierer for samkørsel bl.a. ved brug af fokusgruppeinterviews og spørgeskemaundersøgelser blandt medarbejderne. Efterfølgende gennemføres en kortlægning af den faktiske transportadfærd med henblik på at tilvejebringe en oversigt over mulige samkørsler. Medarbejderne tilbydes herefter "direct match" - d.v.s. får konkrete oplysninger om, hvilke muligheder for samkørsel den enkelte har, samt hvilke mulige besparelser, samkørsel indebærer.

Et vigtigt element i projekt er også etablering af en såkaldt Guaranteed Ride Home-ordning. Udenlandske undersøgelser har vist, at netop en sådan ordning, der er en garanti for at samkørende kan blive transporteret omkostningsfrit hjem, såfremt samkørselspartneren svigter, er helt central for at overvinde barriererne mod samkørsel.

Projektets anden fase består af en målrettet markedsføringsindsats, hvor samkørsel præmieres og samkørende synliggøres. Der arbejdes bl.a. bevidst på at skabe et positivt billede af samkørsel som en moderne transportform, hvor man sparer penge, lærer kolleger bedre at kende og samtidig mindsker miljøbelastningen og trængslen i trafikken.

COGITA sikrer undervejs med løbende dataindsamlinger af både kvalitativ og kvantitativ karakter, at effekten af de enkelte virkemidler registreres og analyseres. Projektet finansieres af Odense Kommune, Fyns Amt og EU.

COGITA   -   Vestergade 48, 1.   -   5000 Odense C   -   Tel: 66 14 33 48   -   Fax: 66 14 33 49   -   E-mail: info@cogita.dk