Nyheder

COGITA logo
Strategi
& planlægning
Kommunikation
& organisation
Projektudvikling
& -ledelse
Miljøledelse
& -vurdering
Mobilitet
& trafik
Nyheder COGITA
   Tilmeld/afmeld nyhedsbrev   |   AgendaNyt


Detail billedeSpændende perspektiver for mobility management i Europa

I dagene 15.-17. maj 2002 deltog COGITA i den sjette europæiske konference om mobility management - ECOMM. Årets konference fandt sted i Gent i Belgien og bød på rig mulighed for at udveksle ideer og erfaringer med 400 trafik- og transporteksperter fra hele Europa. Årets program var tilrettelagt, så der var mulighed for at deltage i workshops med forskellige vinkler på transport, f.eks. bæredygtige byer, børn og unges transport, erhvervslivets rolle, godstransport, offentlig deltagelse og mobilitetskonsulentens rolle.

Konferencens tema var "Active partnerships". En afgørende brik for udviklingen og udbredelsen af mobility management er nemlig aktive partnerskaber mellem offentlige myndigheder, institutioner og virksomheder. Mange af oplæggene gav spændende og direkte anvendelige bud på, hvordan man kan arbejde med adfærdsændringer og transportvaner.

Eksempelvis viste erfaringerne fra det belgiske projekt "Safe and Environmentfriendly to School", at det er vigtigt graden af forpligtelse fra både elever, forældre, skolebestyrelser og lærere samt kommuner og eventuelle andre partnere øges gradvist. Projektets tanken har således været at starte med at implementere forholdsvis ukomplicerede aktiviteter, som eksempelvis "Bilfri skoledag". Gradvist er graden af kompleksitet og krav til de involverede partnere steget, og der er blevet arrangeret "cykelbusser", og senere en "skoletransportplan" og i sidste ende er der blevet indgået "skoleaftaler" som er skriftlige aftaler, der gensidigt har forpligtet alle involverede partnere også i fremtiden.

Et andet meget spændende projekt, som også havde skoler og børnehaver som målgruppe, kom fra Østrig. I dette projekt blev der fokuseret på, hvordan man kan få målgruppen til at ændre sin adfærd ved at benytte aktionsforskning som grundlag for kampagnestrategien. Eksempelvis var målgruppeinddragelse og brugen af mange forskellige medier vigtige elementer i strategien.

ECOMM 2002 demonstrerede, at mobility management for alvor er kommet på dagsordenen i Europa, hvor en række lande har integreret mobility management i den nationale lovgivning og planlægning. Desværre var konferencen samtidig et bevis på, at mobility management stadig er et relativt ukendt begreb i Danmark - udover COGITAs deltagere var der således kun 5 danske repræsentanter til stede under konferencen.

Den næste ECOMM-konference afholdes i foråret 2003 i Karlstad i Sverige.

COGITA   -   Vestergade 48, 1.   -   5000 Odense C   -   Tel: 66 14 33 48   -   Fax: 66 14 33 49   -   E-mail: info@cogita.dk