Nyheder

COGITA logo
Strategi
& planlægning
Kommunikation
& organisation
Projektudvikling
& -ledelse
Miljøledelse
& -vurdering
Mobilitet
& trafik
Nyheder COGITA
   Tilmeld/afmeld nyhedsbrev   |   AgendaNyt


Detail billedeVICOMTE - nye perspektiver for mobility management

Som tidligere omtalt har COGITA etableret et europæisk konsortium med henblik på en fælles ansøgning til EU's SAVE II-program om udvikling af et "virtuelt mobilitetskontor". Projektet har nu fået titlen VICOMTE - "Virtual Co-ordination Office for MobiliTy in Enterprises".

Projektet har såvel er europæisk som en national dimension. Det europæiske projekt sigter mod at udvikle et internetbaseret mobilitetskontor, hvor myndigheder, virksomheder og medarbejdere med hver deres indgang har adgang til datainput og -output samt information og rådgivning om persontransport til og fra arbejde. Formålet er at reducere energi forbruget såvel som de negative trafikale og miljømæssige konsekvenser af den stigende trafikmængde gennem introduktion af mobility management i virksomheder og på offentlige arbejdspladser.

Det nationale projekt er i Danmark knyttet an til hovedstadsområdet, idet COGITA har indgået et samarbejde med Hovedstadens Udviklingsråd (HUR), der ønsker at introducere transportplaner til en række større virksomheder i regionen. HUR indgår som partner i VICOMTE og vil herigennem få mulighed for at afprøve og anvende de værktøjer, der udvikles i projektet.

Projektet forventes - under forudsætning af vellykkede kontraktforhandlinger med EU - at blive iværksat ultimo 2002. Når de udviklede værktøjer er gennemafprøvede og tilpassede, forventes de primo 2004 at blive videreformidlet til lokale og regionale myndigheder over hele Europa. Udgangspunktet er således, at VICOMTE bliver et gratis værktøj for myndigheder til at implementere transportplaner lokalt og regionalt.

COGITA   -   Vestergade 48, 1.   -   5000 Odense C   -   Tel: 66 14 33 48   -   Fax: 66 14 33 49   -   E-mail: info@cogita.dk