Nyheder

COGITA logo
Strategi
& planlægning
Kommunikation
& organisation
Projektudvikling
& -ledelse
Miljøledelse
& -vurdering
Mobilitet
& trafik
Nyheder COGITA
   Tilmeld/afmeld nyhedsbrev   |   AgendaNyt


Detail billedeMiljøvurdering af detailhandlen

COGITA har siden september 2001 varetaget projektet "Ecolabelling of retail trade" for EU's miljøprogram LIFE. Som led i dette projekt er der nu udviklet en prototype på en miljøvurderingsmetode, der er det første skridt på vejen mod en frivillig miljømærkeordning for detailhandlen.

Miljøvurderingsmetoden består af en række miljøindikatorer af dels ledelsesmæssig, dels operationel karakter. De ledelsesmæssige indikatorer retter sig mod indførelse af forskellige overordnede miljøledelsestiltag, mens de operationelle indikatorer er mere målbare størrelser som f.eks. energiforbrug. Samlet set omfatter metoden følgende områder : El, varme, vand, affaldshåndtering, sortiment, transport, internt forbrug, medarbejdernes miljøkompetencer, arbejdsmiljø samt overordnet miljøledelse der inkluderer hvert af disse områder.

I de kommende måneder skal prototypen testes i en række butikker. Medvirkende i denne test er bl.a. FDB, Panduro Hobby, SILVAN samt Idé-Møbler. Afprøvningen skal vise miljøindikatorernes og/eller områdernes relevans, styrbarhed og potentiale - eller med andre ord hvorvidt metoden er brugbar i forbindelse med opstilling af relevante kriterier for en miljømærkeordning for detailhandelen.

Næste fase i projektet er derfor en efterfølgende evaluering af metoden i samarbejde med de medvirkende butikker, og dernæst en justering af indikatorerne.

Udover at danne basis for opstillingen af kriterier, kan miljøvurderingsmetoden anvendes som et værktøj, der giver detailhandelen mulighed for at kortlægge og vurdere miljøbelastningen i de enkelte butikker. Metoden er således et meget velegnet grundlag for indførelsen af et dokumenteret miljøledelsessystem.

COGITA   -   Vestergade 48, 1.   -   5000 Odense C   -   Tel: 66 14 33 48   -   Fax: 66 14 33 49   -   E-mail: info@cogita.dk