Nyheder

COGITA logo
Strategi
& planlægning
Kommunikation
& organisation
Projektudvikling
& -ledelse
Miljøledelse
& -vurdering
Mobilitet
& trafik
Nyheder COGITA
   Tilmeld/afmeld nyhedsbrev   |   AgendaNyt


Detail billedePendlerplaner

Danske arbejdspladser i såvel den private som den offentlige sektor har nu muligheden for at tage hånd om medarbejdernes pendling - og på én gang sikre bedre personalevilkår og mindre trafik og miljøbelastning. Løsningen er en pendlerplan, der skaber overblik over den aktuelle pendling, infrastrukturen og transportløsninger samt formulerer strategi og handlingsplan for ændringer af den eksisterende transportadfærd. Pendlerplanen kan samtidig være et fornyende element i virksomhedens grønne regnskab, der kun sjældent tager højde for miljøbelastningen ved transport til og fra virksomheden.

COGITA har siden etableringen af Center for Mobilitet og Miljø i 1999 fungeret som Danmarks førende center for mobility management. Mobility management er en samlebetegnelse for en række forskellige værktøjer, der skal fremme bæredygtig transportadfærd og bæredygtige transportformer. Hovedvægten lægges på kommunikation og organisa-tion - og det centrale omdrejningspunkt for de konkrete indsatser er transport- eller pendlerplaner, der udarbejdes for den enkelte arbejdsplads. På baggrund af de indhøstede erfaringer i en række pilotprojekter med deltagelse af bl.a. Miljøstyrelsen kan COGITA nu tilbyde pendlerplaner til danske virksomheder og offentlige arbejdspladser.

Udarbejdelsen af en pendlerplan indledes med en introduktion, hvor COGITA orienterer medarbejderne om formål og proces. Efterfølgende gennemføres en kortlægning af medarbejdernes transport til og fra arbejde - i form af såvel en spørgeskemaundersøgelse som focusgruppeinterviews, hvor de enkelte medarbejderes transportveje og valg af transportmiddel til og fra arbejde såvel som præferencer og barrierer i forbindelse med valg af transportmiddel kortlægges. Dernæst kortlægges infrastruktur og transportløsninger gennem en analyse af den kollektive trafikbetjening, sti- og vejforhold, parkeringsforhold samt personalefaciliteter.

På baggrund af de indsamlede data udarbejder COGITA en statusredegørelse, der giver et samlet overblik over medarbejdernes pendling, præferencer og barrierer samt den afledte miljøbelastning. Med udgangspunkt i denne statusredegørelse drøftes strategi og handlingsplan med repræsentanter for ledelse og medarbejdere på arbejdspladsen. Drøftelsen danner grundlag for færdiggørelsen af pendlerplanen med en handlingsplan, der sikrer reduktion af miljøbelastningen fra pendlingen til og fra arbejdspladsen.

COGITA   -   Vestergade 48, 1.   -   5000 Odense C   -   Tel: 66 14 33 48   -   Fax: 66 14 33 49   -   E-mail: info@cogita.dk