Nyheder

COGITA logo
Strategi
& planlægning
Kommunikation
& organisation
Projektudvikling
& -ledelse
Miljøledelse
& -vurdering
Mobilitet
& trafik
Nyheder COGITA
   Tilmeld/afmeld nyhedsbrev   |   AgendaNyt


Detail billedeBygge- og anlægssektoren på Fyn stifter miljøklub

24 virksomheder og organisationer stiftede den 30.10.2001 Bygge- og Anlægssektorens Miljøklub på Fyn. Klubben vil arbejde for, at sektoren tilgodeser miljøet i langt højere grad, end det bliver gjort i dag.

Miljøklubben er stiftet under netværket MiljøForum Fyn, hvor COGITA bidrager med konsulentbistand til MiljøForum Fyns sekretariat.

Bygge- og anlægsbranchen tegner sig for op mod 50% af samfundets energiforbrug og har samtidig et stort forbrug af sundheds- og miljøbelastende stoffer. Derfor er det helt nødvendigt at få branchen til at engagere sig i nye miljøinitiativer, hvis Fyn skal være med til at fremme en miljømæssig bæredygtig udvikling.

Stiftelsen af den nye miljøklub sagde formanden for MiljøForum Fyn Søren Møller bl.a. : ”Hvis vores efterkommere skal have rimelige muligheder for et udviklende liv, skal både industrien, andre type virksomheder og den enkelte forbruger påvirkes til – ad frivillighedens vej – at tage større hensyn til miljø og ressourceforbrug.”

Søren Møller fremhævede også, at den nydannede miljøklub kan blive et foregangseksempel for andre grene af det fynske erhvervs- og samfundsliv til at tage lignende initiativer.

Miljøklubben tæller medlemmer blandt fynske bygherrer, arkitekter, ingeniører, entreprenører, producenter og leverandører af byggematerialer samt forskellige brancheorganisationer. Arkitekt m.a.a. Gert Johannesen fra S&I arkitekter K/S blev valgt som klubbens første formand.

Medlemmerne forpligter sig til at arbejde bevidst på miljøforbedringer ved bl.a. at udarbejde miljøre-degørelser for udvalgte byggeprojekter. Klubmedlemmerne kan få gratis hjælp til miljøarbejdet fra en miljøproceskonsulent gennem MiljøForum Fyn.

Fra begyndelsen af det nye år vil miljøklubben bl.a. arrangere temamøder om miljøvenligt byggeri og lave erfaringsudveksling for medlemmerne. Som medlem af MiljøForum Fyn er der gode muligheder for at igangsætte miljøprojekter og realisere nye idéer til miljøforbedringer.

COGITA   -   Vestergade 48, 1.   -   5000 Odense C   -   Tel: 66 14 33 48   -   Fax: 66 14 33 49   -   E-mail: info@cogita.dk