Mobilitet & trafik

COGITA logo
Strategi
& planlægning
Kommunikation
& organisation
Projektudvikling
& -ledelse
Miljøledelse
& -vurdering
Mobilitet
& trafik
Nyheder COGITA
   Mobilitetsplan   |   Pendlerplan   |   Cykeltrafik   |   Samkørsel   |   Delebiler   |   Kollektiv trafik   |   Trafiksikkerhed   |   Referencer


Detail billede
   Kontakt

Marianne Weinreich
Tel: 66 14 33 48
Mail: mw@cogita.dk
Mobilitet & trafik


Trængsel, mangel på parkeringspladser, luft- og støjforurening og sundhedsproblemer er blot nogle af de udfordringer, mange kommuner står overfor i kølvandet på danskernes stadigt stigende brug af bilen.

En udbredt løsning er at fokusere på udbudssiden og lave fysiske forandringer i trafikken, men disse er ofte meget dyre og ændrer sjældent mærkbart på energiforbrug og luftforurening.

En anden og meget billigere løsning er at arbejde med at påvirke borgernes transportadfærd i en mere bæredygtig retning - evt. i kombination med trafikale ændringer, der fremmer alternativer til bilen.

Bæredygtig trafik

I COGITA har vi siden 1999 arbejdet med bæredygtig transportadfærd eller mobility management, som det også hedder. Vi lægger vægt på at udarbejde løsninger, der fungerer for moderne mennesker. Det handler for os ikke om at begrænse den enkeltes mobilitet, men om at sikre, at den foregår på et bæredygtigt grundlag. Det handler med andre ord om at gøre det let og attraktivt at bruge bilen mere fornuftigt eller skifte den ud med kollektiv trafik eller cykling og gang på de korte ture.

COGITA løser opgaver inden for følgende aspekter af mobilitet og trafik:

  • Vi rådgiver om, hvordan kommunen kan fremme bæredygtig transport og hvilke metoder og virkemidler, man kan anvende
  • Vi udarbejder mobilitets- og pendlerplaner samt cykelregnskaber
  • Vi udvikler kampagner og praktiske løsninger til fremme af gang, cykling, samkørsel, delebiler og kollektiv trafik
  • Vi udarbejder og reviderer trafiksikkerhedsplaner
  • Vi udvikler trafiksikkerhedskampagner
  • Vi afholder temadage og kurser i udarbejdelse af trafikpolitikker på institutioner


COGITA   -   Vestergade 48, 1.   -   5000 Odense C   -   Tel: 66 14 33 48   -   Fax: 66 14 33 49   -   E-mail: info@cogita.dk