Kommunikation & organisation

COGITA logo
Strategi
& planlægning
Kommunikation
& organisation
Projektudvikling
& -ledelse
Miljøledelse
& -vurdering
Mobilitet
& trafik
Nyheder COGITA
   Info & kampagner   |   Strategi   |   Interessentanalyse   |   Borgerdialog   |   Organisationsudvikling   |   Evaluering   |   Referencer


Detail billede
   Kontakt

Marianne Weinreich
Tel: 66 14 33 48
Mail: mw@cogita.dk
Kommunikation & organisation


Kvalitets- og servicebevidste borgere stiller i dag store krav til, at kommunen kommunikerer åbent, klart og effektivt. Men samtidig lever vi i en tid, hvor vi alle sammen konstant bliver bombarderet med informationer. Vi vil have klar besked - i en verden fuld af informationer.

Det stiller store krav til kommunen, da den både skal, vil og bør sikre, at kommunikationen med borgerne er vellykket og inddrage både borgere, virksomheder og interesseorganisationer.

Det handler ikke om at råbe højere

Løsningen er dog ikke at råbe højere for at blive hørt, men at sørge for, at kommunikationen er ordentligt tilrettelagt, så de relevante budskaber når de relevante modtagere ad de relevante kommunikationskanaler. Ofte er det nødvendigt at gå nye veje, bl.a. ved at:

  • kommunikere på tværs af medier, genrer og konventioner.
  • sikre, at organisationen er klædt på til at løfte kommunikationsopgaver.
  • væsentlige interessenter høres og inddrages.
  • informations- og kampagnearbejdet planlægges og evalueres.

COGITA har mange års erfaring med information, adfærdsændrende kampagner, borgerdialog, interessentinddragelse og organisatorisk udvikling. Vi lægger stor vægt på grundig planlægning af kommunikation og information, da det er selve grundlaget for, at kommunikationen lykkes.

COGITA   -   Vestergade 48, 1.   -   5000 Odense C   -   Tel: 66 14 33 48   -   Fax: 66 14 33 49   -   E-mail: info@cogita.dk