Billedserie COGITA logo
Strategi
& planlægning
Kommunikation
& organisation
Projektudvikling
& -ledelse
Miljøledelse
& -vurdering
Mobilitet
& trafik
Nyheder COGITA

   Lokal Agenda 21-netværk

De næste møder finder sted den 6. september i Norddjurs Kommune, den 11. september i Vordingborg Kommune og den 18. september i Odense.

Netværksmøderne sætter fokus på lokal Agenda 21-strategien og sammen-
hængen med planstrategien, herunder hvordan arbejdet er organiseret samt hvordan borgere, politikere og andre forvaltninger har været involveret.

Program for mødet den 6. september: PDF-dokument

Program for mødet den 11. september: PDF-dokument

Program for mødet den 18. september: PDF-dokument


   MV/VVM-netværk

De næste møder afholdes den 17. september i Helsingør Kommune, den 27. september i Ikast-Brande Kommune og den 3. oktober i Svendborg Kommune.

Program for den 17. september: PDF-dokument

Program for den 27. september: PDF-dokument
Bæredygtig rådgivning


En professionel konsulentvirksomhed med folkelige rødder

COGITA er en erhvervsdrivende fond med rødder i den folkelige miljøbevægelse. I dag er COGITA en professionel konsulentvirksomhed med 8 medarbejdere, der leverer bæredygtig rådgivning på not-for-profit vilkår.

Bæredygtig rådgivning for kunden

Rådgivning er en tillidssag. Derfor prioriterer vi åbenhed, videndeling og faglig integritet højt. Vi er ikke rygklappere. Vi giver klart udtryk for vores faglige vurdering og anbefalinger - men overlader naturligvis til kunden at beslutte, hvilken løsning der passer bedst til situationen.

Vores kunder er primært danske kommuner og regioner. Et flertal af medlemmerne i COGITAs bestyrelse er derfor erfarne kommunale chefer, der ved, hvor skoen trykker. Det kalder vi bæredygtig rådgivning.

Bæredygtig rådgivning for miljøet

Siden starten som folkeligt miljøinitiativ i 1995 har vi haft en særlig forpligtelse til at rådgive til gavn for miljøet - og det har vi stadig. Men vi er ikke frelste miljøfanatikere. Vi har en pragmatisk indstilling og forholder os til den politiske virkelighed.

Vi ved, at bæredygtige resultater kun kan opnås gennem lokalt ejerskab og en solid folkelig forankring. Det kalder vi bæredygtig rådgivning.

Bæredygtig rådgivning for os

Det skal være sjovt, berigende og fagligt udviklende at arbejde i COGITA. Vores arbejde bærer næsten lønnen i sig selv. Vi arbejder ikke for at skabe økonomisk afkast, men for at sikre gode arbejdsvilkår, fortsat kompetenceudvikling og stor innovativ kraft. Det kalder vi bæredygtig rådgivning.

COGITA   -   Vestergade 48, 1.   -   5000 Odense C   -   Tel: 66 14 33 48   -   Fax: 66 14 33 49   -   E-mail: info@cogita.dk